Kontakt

Royal Hurt Łódź

ul. Olechowska 12
92-403, Łódź

 

biuro@royal-hurt.pl
tel. (0-42) 649-29-98
kom. 602 227 216 lub 691 830 428

 

Sąd Rejonowy Dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP : 728-22-87-311
Regon : 472234057
Wysokość Kapitału Zakładowego : 250000,00zł